Usuwanie azbestu

MASZ ETERNIT?

 

Chcesz się go pozbyć?

 

Czy wiesz, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. (Dz. U. nr 138 pozycja 895) wykonywanie prac rozbiórkowych dozwolone jest jedynie przez firmy posiadające zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Jak niebezpieczne jest usuwanie eternitu we własnym zakresie nie wszyscy zdajemy sobie sprawę. Azbest zawarty w eternicie jest rakotwórczy, kontakt z azbestem może być przyczyną wielu chorób układu oddechwego i pokarmowego, jest wielkim zagrożeniem dla zdrowia i życia naszego i naszych najbliższych.

 

Możemy ci pomóc

 

Oferujemy:

 

  • Ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest
  • Demontaż, rozbiórkę, usuwanie ,
  • Monitoring
  • Transport odpadów niebezpiecznych
  • Utylizację odpadów azbestowych
  • Wystawianie świadectw

 

Gwarantujemy:

 

  • Konkurencyjne ceny
  • Szybkie i profesjonalne wykonawstwo potwierdzone wydaniem świadectwa o prawidłowym przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, oczyszczeniu terenu i przekazaniu niebezpiecznych odpadów na składowisko do utylizacji