data opublikowania: 3 lutego 2020

Czy azbest na dachu jest niebezpieczny?

W naszym otoczeniu znajduje się wiele potencjalnie niebezpiecznych substancji, z których istnienia nie zdajemy sobie sprawy. Jednym z materiałów, o którego szkodliwości nie zawsze pamiętamy, jest azbest. Przez wiele lat był on wykorzystywany do produkcji płyt eternitowych, używanych kiedyś jako dość popularne pokrycie na dachy domów czy budynków gospodarczych. Trzeba pamiętać, że dziś mimo upływu wielu lat azbest na dachu wciąż jest zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Powinien zostać usunięty i przeznaczony do utylizacji przez wyspecjalizowaną firmę, która stosuje odpowiednie środki ochronne i dysponuje odpowiednimi uprawnieniami do demontażu materiałów zawierających azbest.

 

Czym jest azbest i jak wpływa na ludzi?

 

Azbest jest szkodliwy ze względu na to, że zawiera ogromną ilość bardzo małych włókien. Są one na tyle cienkie, że praktycznie niemożliwe do zauważenia. Ponieważ są dość krótkie i lekkie, mogą unosić się przez pewien czas w powietrzu, tworząc pył azbestowy. Powstaje on wówczas, gdy powierzchnia materiału zawierającego azbest zostanie uszkodzona mechanicznie, np. przecięta, przełamana lub silnie uderzona. Pył unoszący się w powietrzu może przedostać się do naszego układu oddechowego. Bardzo cienkie włókna wnikają do płuc, gdzie wbijają się w ich powierzchnię. Większa ilość włókien prowadzi do obumierania części tkanek i daje efekt w postaci pylicy. Choroba ta skutkuje poważnymi trudnościami w oddychaniu oraz zapaleniami oskrzeli i płuc. Obecność azbestu jest też uznawana za jedną z przyczyn zapadania na choroby nowotworowe.

 

Co można zrobić z azbestem?

 

Azbest może być usunięty z dachu czy innego miejsca, gdzie zalegają materiały, które go zawierają, jedynie przez wyspecjalizowane firmy, które dysponują odpowiednimi zabezpieczeniami i zezwoleniami. Samodzielne próby usuwania azbestu są bardzo niebezpieczne i nie powinny być pod żadnym pozorem podejmowane.

 

Trzeba pamiętać, że dodatkowym wskazaniem do usunięcia płyt eternitowych zawierających azbest jest ich zły stan techniczny – popękana i krusząca się powierzchnia albo odpadające kawałki. Warto wiedzieć, że obowiązujące przepisy nakazują pozbycie się azbestu i wyrobów, które go zawierają do 2032 roku.